Kwaliteitsstatuut

Per 1  januari 2017 zijn wij verplicht om per behandelaar een kwaliteitsstatuut op te stellen. In de onderstaande links kunt u deze inzien.

kwaliteitsstatuut Brechje Schampers

kwaliteitsstatuut Daphne van Vulpen

kwaliteitsstatuut Désirée Jacobs

kwaliteitsstatuut Katoesjka Spronk

kwaliteitsstatuut Marianne van Grunsven

Kwaliteitsstatuut Mieke de Boer

Addendum: Kwaliteitsstatuut Mieke de Boer

Werkzaam in: de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde-ggz

Privacyverklaring

Het Instituut voor Rationele Therapie wordt door de overheid verplicht een aantal gegevens aan te leveren aan de DIS, een landelijke database waarin de behandelgegevens van cliënten/patiënten in de GGZ worden verzameld. Hoewel de gegevens geanonimiseerd verwerkt zouden worden, is het mogelijk om er voor te kiezen uw gegevens niet te delen. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen door het invullen van een privacyverklaring voor behandeling in de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Kwaliteitsbeleid

De meeste behandelaars van het Instituut voor Rationele Therapie zijn geregistreerd in het BIG-register. Degenen die dit niet zijn, werken onder de verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde collega. Dit geldt bijvoorbeeld voor de GZ-opleideling.

Een gezondheidszorgpsycholoog is een universitair opgeleide psycholoog die zich heeft gevestigd in de eerstelijns gezondheidszorg en samenwerkt met de huisarts. Om geregistreerd te kunnen te worden is een specifieke combinatie van opleiding, werkervaring en methode van werken een vereiste. De psycholoog die aan die eisen voldoet, kan zich laten inschrijven in het register. Daarnaast zijn de psychologen van het Instituut voor Rationele Therapie ingeschreven bij verschillende beroepsverenigingen welke eveneens toezien op de kwaliteit van de geleverde behandeling.

Klachten over uw psycholoog of behandeling? Laat van u horen!

Waar mensen met elkaar werken ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers, de rekening.

Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

Samen oplossen

Een rechtstreeks gesprek met uw behandelaar is vaak de snelste weg tot een oplossing. Onvrede is altijd bespreekbaar. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar, of contact opnemen met een van de praktijkhouders. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook terecht bij de klachtenregeling die van toepassing is.

Als uw behandelaar lid is van de LVVP, kunt u gebruik maken van de LVVP-klachtenregeling. Op de website van de LVVP vindt u meer informatie over de klachtenregeling van de LVVP. Ook het NIP heeft een klachtenregeling. Van elke behandelaar staat op de website aangegeven van welke beroepsvereniging(en) zij lid is.

Downloads