Zie tevens:

Kosten en vergoedingen

Heeft u aanhoudende psychische problemen, dan valt u voor de vergoeding van uw behandeling vanaf 2014 ofwel onder de ‘generalistische basis GGZ’ ofwel de ‘gespecialiseerde GGZ’. De huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor de verwijzing naar een van deze vormen van GGZ.

 

Generalistische Basis GGZ

(voorheen eerstelijnspsychologische zorg)

Sinds 1 januari 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten.

Niet voor alle stoornissen of problemen wordt behandeling vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

Eventueel kan uw behandeling vergoed worden uit een aanvullende verzekering. Informeert u bij uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en voorwaarden.

 

Gespecialiseerde GGZ

(voorheen psychotherapie)

Wat voorheen psychotherapie heette, wordt sinds 1 januari 2014 Gespecialiseerde GGZ genoemd. Deze behandeling wordt ook volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. De eigen bijdrage is komen te vervallen.

De vergoeding is beperkt tot de zwaardere diagnoses zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

 

Vergoedingen voor kinderen en jongeren

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugd GGZ overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Vergoeding van de behandeling van uw minderjarige zoon of dochter loopt dus niet meer via uw zorgverzekeraar.

Wij hebben contracten met de gemeente Nijmegen en alle omliggende gemeenten, behalve Lingewaard en West Maas en Waal. Voor aanmelding van uw zoon of dochter heeft u een verwijzing van de huisarts nodig voor Basis GGZ of Specialistische GGZ. Wij vragen dan vergoeding aan bij de gemeente waar u woont.

 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg wordt vergoed. In 2016 is het minimale eigen risico € 385,- per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Dit eigen risico geldt voor het kalenderjaar waarin de behandeling gestart is.

Met alle grote zorgverzekeraars hebben we contracten. Dit geldt voor zowel de Generalistische Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ. Wij factureren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. In een aantal contracten is ons een omzetplafond opgelegd waardoor het kan zijn dat we genoodzaakt zijn door te verwijzen naar collega’s.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Als professionele groepspraktijk heeft het Instituut voor Rationele Therapie contracten met het merendeel van de Nederlandse zorgverzekeraars. Zo bent u altijd verzekerd van volledige wettelijke vergoeding vanuit de basisverzekering of uw aanvullende verzekering. Klik hier voor het overzicht van de door het Instituut gecontracteerde zorgverzekeraars.

Niet verschijnen op een afspraak 

Indien u niet verschijnt op een afspraak en u deze niet tijdig heeft afgezegd (d.w.z. minimaal 24 uur van te voren) krijgt u hiervoor een rekening van € 45,-. De Zorgverzekeraar vergoedt deze niet.

Wijzigingen vergoedingen per 2014

Met ingang van 2014 is het systeem van vergoedingen voor psychologische zorg en psychotherapie aanzienlijk veranderd. Lees hier terug wat de wijzigingen in vergoedingen per 1 januari 2014 zijn geweest.