Behandelingen

We werken voornamelijk cognitief gedragstherapeutisch en maken gebruik van EMDR en schematherapie. Wij hebben de mogelijkheid om sessies online te voeren, ook kan er gebruik gemaakt worden van eHealth.

Klik op een van onderstaande behandelingen voor meer informatie.

Werkwijze

Hulpvraag

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. In het intakegesprek bekijkt de psycholoog samen met u wat het probleem is en formuleert u de hulpvraag. Wat is de reden van uw bezoek aan de psycholoog? Waarmee wilt u geholpen worden?

Klachten

Veel voorkomende klachten waarmee mensen in behandeling komen zijn:

  • Angst en paniek (specifieke angst, sociale angst, gegeneraliseerde angst, paniekstoornis)
  • Dwangstoornis
  • Post-traumatische Stress Stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen
  • Depressieve klachten en depressie
  • Burn-out, overspannenheid en stress
  • Eetproblemen
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Rouw- en verliesverwerking

Diagnose

Om u goed te kunnen helpen stelt de psycholoog een (voorlopige) diagnose. Soms doet u hiervoor een of meerdere testen. Dit is afhankelijk van de problematiek en het soort behandeling.

Behandeling

Aan de hand van de hulpvraag en diagnose wordt de behandeling gestart. Een psycholoog werkt met een behandelplan en een behandelovereenkomst. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig teruggekeken om vast te stellen of de behandeling helpt.

Bekijk bovenaan deze pagina welke behandelingen wij aanbieden.

Verwijzing

Soms  kan een psycholoog u niet zelf behandelen, in dat geval wordt u verwezen naar een andere psycholoog of psychiater. Ook kan het zijn dat de psycholoog u wel gaat behandelen maar dat u voor eventuele medicatie verwezen wordt naar een psychiater.

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.