CGT

Bij cognitieve gedragstherapie ligt enerzijds de nadruk op het veranderen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Zo krijgen cliënten met angststoornissen dikwijls gestructureerde oefeningen voorgeschreven, waarin wordt geleerd om geleidelijk aan opnieuw situaties aan te gaan die tot dan toe uit angst werden vermeden. In andere gevallen bestaat cognitieve gedragstherapie uit het aanleren van nieuwe vaardigheden om met lastige situaties te kunnen omgaan.

Daarnaast is het de bedoeling om te leren de automatische manier van denken in bepaalde situaties en bij bepaalde gebeurtenissen te veranderen. Om vervelende gevoelens, zoals angst, somberheid en verdriet, te verminderen is het belangrijk om te ontdekken wat u denkt op de momenten dat u deze gevoelens heeft.

In therapie zult u leren om op twee manieren vraagtekens bij deze gedachten te gaan zetten. De ene manier houdt in dat u zeer kritisch gaat nadenken over de gedachten. Er wordt onderzocht of de gedachten waar zijn en / of helpend bij een van te voren vastgesteld doel. Dit noemen we uitdagen. De tweede manier is dat u in de praktijk gaat onderzoeken in hoeverre uw gedachten in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

Bekijk ook de website van de VGCt.

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.