EMDR

Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving  geeft dit aan. Hierbij kan het zijn dat je maanden na de gebeurtenis last houdt van herbelevingen, prikkelbaarheid, overmatige waakzaamheid, slapeloosheid en de neiging zaken te vermijden die met de gebeurtenis te maken hebben.

Bij de behandeling zal worden bekeken of EMDR kan worden toepast. EMDR is een kortdurende therapievorm en werkt vaak snel. Bij EMDR wordt gebruik gemaakt van afleidende stimuli, zoals het uitlokken van oogbewegingen, terwijl je de aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan je bewustzijn opdringt. Dit zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

Bekijk ook de website van Vereniging EMDR Nederland

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.