RET

Uitgangspunt is dat niet de gebeurtenis zelf de oorzaak is van psychische klachten, maar de interpretatie van die gebeurtenis door de cliënt. 

Deze therapievorm werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913-2007). RET bleek in de praktijk voor veel problemen goed te werken en is een van de eerste vormen van cognitieve gedragstherapie.

De RET-therapeut zal de cliënt helpen bij het opsporen van irrationele, negatieve gedachten. Deze hebben vaak een sterk overdreven karakter, zoals - onbewuste - eisen aan onszelf en anderen,  en staan een gezond functioneren in de weg. Door een beroep te doen op het gezonde verstand van de cliënt kan de therapeut hem / haar ertoe brengen de irrationele ondermijnende gedachten op te geven en te vervangen door meer rationele, helpende gedachten. Gevoelens van angst en wanhoop kunnen worden losgelaten en worden vervangen door meer hanteerbare emoties, zoals verdriet en teleurstelling.

Iedereen heeft last van irrationele ideeen. Volgens Albert Ellis maken ze een essentieel onderdeel uit van de menselijke natuur. 

 

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.