Schematherapie

Een schema is een patroon van opvattingen in een persoon met betrekking tot zichzelf (bv. ik ben niet slim), tot anderen (bv. ze hebben het altijd op mij gemunt) en tot de omgeving (bv. ik heb altijd pech). Dit schema manifesteert zich in steeds terugkerende gedragspatronen, die door de cliënt en zijn omgeving als ongewenst ervaren worden (bv. opleidingen niet afmaken).

De behandeling richt zich op het zichtbaar maken van deze patronen en de cliënt helpen inzien hoe ze hem in de weg staan. Vervolgens wordt uitgezocht hoe ze ontstaan zijn en vaak blijkt dan dat zo’n patroon een gevolg is van gebeurtenissen uit het verleden, maar dat dit in het heden zijn functie verloren heeft. Met behulp van bepaalde technieken wordt vervolgens de koppeling met het verleden teniet gedaan, waardoor het patroon overbodig wordt en de cliënt de kans kan nemen om ander gedrag uit te proberen met meestal positievere gevolgen.

Bekijk ook de website voor Schematherapie.

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.