Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden via het online aanmeldformulier of telefonisch via de secretaresse. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig. Een intakegesprek kan meestal binnen enkele weken plaatsvinden en duurt 45 à 60 minuten. Het is de bedoeling dat u de intakevragenlijst, die per mail of post naar u zal worden toegestuurd, ingevuld meeneemt naar het eerste gesprek. Daarna wordt uw intake in het teamoverleg besproken, waarna u een behandeladvies krijgt. Als u bij ons in behandeling komt kan het zijn, in overleg met u, dat uw therapeut iemand anders is dan degene met wie u het intakegesprek heeft gevoerd. Meestal is dit echter niet het geval.

U kunt zich hier aanmelden via het online aanmeldformulier.

U kunt zich hier aanmelden voor contactinformatie.

Wachttijd

Wij streven naar zo kort mogelijke wachttijden.

  • Aanmeldwachttijd: dit is de wachttijd vanaf het moment dat u contact met ons opneemt voor een afspraak en de datum dat er een intakegesprek plaatsvindt. 
  • Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd vanaf het moment van de intake tot aan de start van de behandeling. In de regel kunt u binnen vier weken starten met de behandeling binnen de Basis GGZ, mede afhankelijk van uw beschikbaarheid.
  • Bij volwassenen is er binnen de Specialistische GGZ momenteel een aanmeldstop.
  • Bij volwassenen is er binnen de Basis GGZ momenteel een wachttijd van ongeveer 6 tot 8 weken.
  • In verband met het zorgkostenplafond kunnen wij tot nader bericht geen cliënten behandelen die een VGZ zorgverzekering hebben. Wij adviseren u om hiervoor contact op te nemen met VGZ om te kijken waar u op korte termijn wel in behandeling kunt.

 

Deze informatie is voor het laatst geactualiseerd op 12-09-2023.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd met ons contact opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en de behandeling binnen tien weken vanaf de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Informatie voor verwijzers

Cliënten worden in het algemeen door de huisarts naar ons verwezen. Maar ook voor andere verwijzers geldt de volgende informatie.
Het is mogelijk om vooroverleg te hebben betreffende de doorverwijzing. U kunt één van de behandelaren direct spreken tijdens het dagelijks telefonisch spreekuur tussen 13.00 tot 14.00 u. Ook kunt u via de secretaresse contact zoeken. Zij zal er dan voor zorgen dat u teruggebeld wordt. Bij afwezigheid kunt u telefonisch een boodschap inspreken, dan nemen wij contact met u op. U kunt uiteraard ook mailen: irt@rationeletherapie.nl.
Dit geldt ook voor tussentijdse overlegmomenten.

Na het intakegesprek vindt er altijd intern overleg plaats met betrekking tot de diagnose en indicatie. Ook wordt dan bepaald wie de behandelaar is. Wij hebben wekelijks intakebespreking.

Aan het einde van de behandeling wordt een verslag opgesteld en (met instemming van de cliënt) per post of beveiligde mail verzonden naar de verwijzer. Indien u behoefte heeft aan tussentijdse informatie over de behandeling dan kunt u dit aangeven, bijvoorbeeld op de verwijsbrief. 

De bereikbaarheid tijdens vakanties hebben we onderling geregeld. Er is dus 
een psycholoog aanwezig, tijdens de gebruikelijke kantooruren, om te overleggen

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.