Hier vindt u informatie over aanpassingsstoornis en de behandelwijze die door het Instituut voor Rationele Therapie wordt toegepast. Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact op met het Instituut. U kunt zich ook direct als cliënt aanmelden voor een intakegesprek.

Symptomen

Indien iemand in reactie op een ingrijpende levensgebeurtenis meer of ernstiger klachten heeft dan verwacht, wordt dit in het gangbare psychiatrische classificatiesysteem een aanpassingsstoornis genoemd. Aanpassingsstoornissen ontstaan dus in reactie op een herkenbare stress veroorzakende factor (of factoren) en gaan gepaard met emotionele en/of gedragssymptomen. Stress veroorzakende factoren kunnen bijvoorbeeld zijn: het verlies van een baan, echtscheiding, ziekte, een overgang naar een andere levensfase, de geboorte van een kind of een verhuizing van iemand. Klachten voortkomend uit rouwverwerking worden hier niet toe gerekend. We spreken van een aanpassingsstoornis als iemand na een stressvolle situatie psychische klachten houdt, die een normaal dagelijkse functioneren thuis en op het werk verhinderen.

Een aanpassingsstoornis kan op verschillende manieren tot uiting komen. Het psychiatrische classificatiesysteem maakt een onderverdeling naar de belangrijkste symptomen: met depressieve stemming, met angst, met gemengd angstige en depressieve stemming, met een stoornis in gedrag, met een gemengde stoornis van emoties en gedrag en tenslotte een categorie ‘niet gespecificeerd’.

In de meeste gevallen verdwijnen de klachten binnen zes maanden, nadat de bron van stress is verdwenen. Sommige stressfactoren duren lang of zijn chronisch, waardoor de aanpassingsstoornis langer dan zes maanden kan duren.

Behandeling

Het Instituut voor Rationele Therapie kan een passende behandeling bij deze stoornis bieden. Cognitieve gedragstherapie lijkt goede resultaten te geven bij een aanpassingsstoornis. Bij cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar de manier waarop iemand zijn situatie ervaart en of die opvattingen overeen komen met de werkelijkheid. Verder kan er in de behandeling aandacht worden besteed aan dagindeling, ontspanningsoefeningen, leefstijl, assertiviteit en conflicthantering.

 

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie