Hier vindt u informatie over angst- en paniekstoornissen en de behandelwijzen die door het Instituut voor Rationele Therapie worden toegepast. Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact op met het Instituut. U kunt zich ook direct als cliënt aanmelden voor een intakegesprek.

 

Symptomen

Angst heeft van oorsprong een nuttige functie. Zo waarschuwt het ons bij reëel gevaar, waardoor we snel kunnen reageren of vluchten. Soms zijn mensen bang voor situaties die geen reëel gevaar vormen. Wanneer die angst regelmatig voorkomt of het leven sterkt ontregelt, kan er sprake zijn van een angststoornis.

Er zijn verschillende typen angststoornissen. Het Instituut voor Rationele Therapie biedt behandeling op maat voor onder andere de volgende klachten of problemen:

Naast reguliere behandeling is het tevens mogelijk om angst- en paniek te behandelen door het volgen van internettherapie. Hiermee kunt u uw angststoornis op zelf gekozen momenten en op eigen kracht overwinnen. Voor meer informatie, zie online therapie.

 

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie