Hier vindt u informatie over dwangstoornissen en de behandelwijze die door het Instituut voor Rationele Therapie wordt toegepast. Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact op met het Instituut. U kunt zich ook direct als cliënt aanmelden voor een intakegesprek.

Symptomen

Als u bepaalde handelingen steeds maar moet herhalen of in een vaste volgorde moet doen, in de vorm van een ritueel, dan kan het zijn dat u lijdt aan een dwangstoornis, in vaktermen: een obsessieve-compulsieve stoornis. Mensen met een dwangstoornis hebben meestal zowel last van dwanggedachten als van dwanghandelingen. Dwanggedachten (obsessies) zijn terugkerende gedachten, beelden of impulsen die angstwekkend zijn en zich aan u opdringen zonder dat u dat wilt. Dwanghandelingen (compulsies) zijn meestal bedoeld om de door de obsessie opgeroepen angst te verminderen of ongedaan te maken. Een voorbeeld: vrouw is geobsedeerd door de gedachte dat er brand in haar huis zou kunnen ontstaan (obsessie) en dat zíj daar dan verantwoordelijk voor is. Bij het verlaten van haar huis controleert zij meermalen het gasfornuis, kijkt of het strijkijzer uit staat (ook als ze niet gestreken heeft), controleert of alle lampen uit zijn en gaat meermalen terug naar huis om alles opnieuw te controleren. Als zij niet kan of mag controleren, voelt zij zich zeer angstig en onrustig.

Een dwangstoornis kan verschillende vormen aannemen. Voorbeelden zijn poets- en wasdwang (vaak in combinatie met smetvrees), precisie- en controledwang, herhalingsdwang, teldwang enz.

Alleen als iemand een flinke tijd per dag aan de dwang besteedt, kan er sprake zijn van een dwangstoornis. Een ter zake deskundige psycholoog of arts moet de diagnose stellen.

Behandeling

De behandeling begint met uitleg over hoe het uitvoeren van dwanghandelingen de angst voor een bepaalde situatie in stand houdt.

De kern van de behandeling bestaat uit blootstelling aan angstverwekkende situaties of gedachten, waarbij tegelijkertijd het uitvoeren van de dwanghandelingen wordt voorkomen (responspreventie). Als u bijvoorbeeld last heeft van smetvrees en wasdwang, moet u op de normale manier een deurklink vastpakken (‘blootstelling’), zonder daarna uw handen te wassen (‘responspreventie). De blootstelling aan angstverwekkende situaties en het afbouwen van dwanghandelingen gaat stapsgewijze. Het is belangrijk dat u thuis veel oefent.

Het cognitieve gedeelte van de behandeling is erop gericht om meer realistisch te leren denken over risico’s en gevaren of over eigen verantwoordelijkheid.

Als u naast de dwangstoornis een ernstige depressie heeft, verdient het de voorkeur om eerst met medicatie te starten. De huisarts schrijft deze zo nodig voor.

 

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie