De toevoeging BIG verwijst naar de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het Ministerie van VWS heeft in het kader van deze wet registers van erkende beroepsbeoefenaren ingesteld. In ons geval gaat het om het register van GZ-(Gezondheidszorg)psychologen, dat van psychotherapeuten en van klinisch psychologen.

Voor meer informatie, zie www.bigregister.nl.