Hier vindt u informatie over chronische vermoeidheid en de behandelwijze die door het Instituut voor Rationele Therapie wordt toegepast. Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact op met het Instituut. U kunt zich ook direct als cliënt aanmelden voor een intakegesprek.

Symptomen

Normale of gezonde vermoeidheid kennen we allemaal, als de alledaagse vermoeidheid die kan optreden aan het einde van een dag of na inspanning. Deze gezonde vermoeidheid is een beschermend mechanisme  van het lichaam om ziekte te voorkomen. Wanneer we deze herkennen kunnen we stappen ondernemen: rust nemen of slapen. Normale vermoeidheid  verdwijnt dan of wordt minder.  Bij chronische vermoeidheid is dit anders. Chronische vermoeidheid is geen beschermingsmechanisme, en is niet het gevolg van de inspanningen die geleverd worden. Rust en slaap helpen niet. Het chronische vermoeidheidssyndroom  (CVS) wordt door psychologen als Gijs Blijenberg (2012, Handboek chronische vermoeidheid) omschreven als een ten minste zes maanden bestaande vermoeidheid,waarvoor geen lichamelijke verklaring gevonden is en  die iemands functioneren ernstig beperkt. Daarnaast kunnen er symptomen zijn als geheugen- en concentratieproblemen, keelpijn, hoofdpijn, pijnlijke spieren en / of gewrichten. Verschillende factoren kunnen de vermoeidheid uitlokken en in stand houden. Uitlokkende factoren kunnen een virusinfectie zijn of een  ziekteperiode,  maar ook belastende gebeurtenissen in iemands leven kunnen een rol spelen, zoals verlies van een baan.

Behandeling

Bepaalde opvattingen en gedrag  kunnen de vermoeidheid in stand houden of doen verergeren. Te denken valt aan angst en vermijding van activiteiten, waardoor iemand in een vicieuze cirkel terecht komt en de conditie steeds verder achteruit gaat. Of juist te veel willen doen op een dag wanneer iemand zich relatief goed voelt. Vaak worden perioden van relatieve overactiviteit (te veel doen, te lang doorgaan, overbelasting)  afgewisseld met perioden van inactivteit (te veel of te lang rust, onderbelasting).

Behandeling met cognitieve gedragstherapie grijpt in op zowel opvattingen als gedrag.  Sommige mensen  moeten hun angst voor vermoeidheid en activiteiten overwinnen.  Stap voor stap wennen aan activiteiten leidt dan tot verbetering van functioneren. Bij anderen gaat het erom hun activiteiten anders te verdelen, en opvattingen over het moeten voldoen aan eisen aan zichzelf of anderen los te laten. Een belangrijk deel van de behandeling draait erom met hulp van de therapeut belemmerende gedachten  op te sporen en om te buigen naar meer helpende gedachten. Door anders te leren denken en anders te leren doen kan het gevoel van uitputting afnemen. Kwaliteit van leven neemt stap voor stap weer toe.

 

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie