Ik wens dit formulier anoniem in te vullen *
Naam *
E-mailadres *
Door wie bent u behandeld?
Naam zorgverzekeraar *
Maakt u bij uw zorgverzekeraar gebruik van een aanvullende verzekering? *
Volledig mee oneens | Oneens | Neutraal | Eens | Volledig mee eens | Weet niet | N.v.t.
Ik heb voldoende informatie gekregen op mijn vragen over hulpverleningsmogelijkheden van de praktijk *
Ik heb voldoende informatie gekregen op mijn vragen over kosten en declaratiemogelijkheden *
Ik ben tevreden met de verstrekte informatie *
Ik ben tevreden met de aanmeldingsprocedure *
Ik ben tevreden met de wijze waarop het Instituut voor Rationele Therapie mijn therapiekosten in rekening brengt *
Ik ben tevreden met de bejegening aan de telefoon *
Ik ben in de gelegenheid gesteld om mee te beslissen over de hulp die mij werd geboden *
De hulpverlener heeft met mij het doel van de hulpverlening vastgesteld *
Ik heb ingestemd met het doel van de hulpverlening *
Ik kon na de aanmelding vlot met de behandeling beginnen *
Mijn hulpverlener was deskundig *
Ik kon mijn hulpverlener voldoende vertrouwen *
Mijn hulpverlener ging respectvol met mij om *
Ik heb me door mijn hulpverlener voldoende gesteund gevoeld *
De tijdsduur van de behandeling was voldoende *
Ik ben tevreden over het resultaat van de hulpverlening *
Ik heb door de geboden hulp meer greep gekregen op mijn problemen *
Ik kan door de geboden hulp beter omgaan met de mensen en situaties waar ik eerder problemen mee had *
Mijn therapeut heeft doorverwijzing naar een andere hulpverlener goed geregeld (indien van toepassing)
Ik ben tevreden over de vergoeding voor mijn behandeling van mijn zorgverzekering *
Ik ben tevreden over de manier waarop mijn zorgverzekering de declaraties heeft afgehandeld *
Welk rapportcijfer zou u geven aan de totale hulpverlening? *
Heeft u tips en adviezen voor verbetering van de hulpverlening? *
Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.