02-10-2020

“In verband met de verscherpte maatregelen door de overheid ingesteld en door onze beroepsvereniging verwoord (zie onderstaand: richtlijn ggz en corona) sinds 2 oktober 2020 verzoeken wij u vriendelijk om in de wachtruimte, de gang en het trappenhuis een mondmasker te dragen.

Vooralsnog kunnen de behandelingen face-to-face plaatsvinden, uiteraard onder de voorwaarden van de RIVM-richtlijn. Onze behandelaren streven hierin met de client en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Beeldbellen blijft daarbij een alternatieve mogelijkheid. “

 

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM Coronavirus

In verband met het coronavirus geldt vanaf 16 maart 2020 het volgende :

  • Indien cliënten of behandelaren zich niet geheel gezond voelen wordt er geen face-to-face afspraak gehouden.
  • Een alternatief is telefonisch overleg indien daar aanleiding toe of behoefte aan is, daarnaast kunnen we beveiligd beeldbellen via Therapieland. Daarover kunt u met uw behandelaar telefonisch in overleg.
  • In de wachtkamer proberen we zo weinig mogelijk cliënten tegelijk te laten plaatsnemen, door als therapeuten op verschillende tijdstippen af te spreken.
  • We houden anderhalve meter afstand
  • We schudden geen handen
  • We wassen onze handen regelmatig en gebruiken de beschikbare papieren handdoekjes
  • We hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog

Zevende versie richtlijn ggz en corona gepubliceerd (door LVVP)

Geachte leden,

Op vrijdagmiddag 2 oktober 2020 is de zevende versie van de specifieke richtlijn ggz en corona gepubliceerd. In de richtlijn zijn wijzigingen doorgevoerd in de paragraaf Voorkomen van besmetting en in de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg-)professionals. Aan de hand van vier veel gestelde vragen wordt uitgelegd wat er in de richtlijn veranderd is, en wat niet. Let op: daar waar ‘instellingen’ staat, wordt ook echt instellingen bedoeld.

1. Wat schrijft de richtlijn voor over het gebruik van mondneusmaskers?
Aan de paragraaf Voorkomen van een besmetting is een inleiding toegevoegd over het gebruik van mondneusmaskers:

“Het bestuur van een instelling of een vrijgevestigde behandelaar heeft de mogelijkheid medewerkers, patiënten en bezoekers te verplichten een mondneusmasker te dragen in de gebouwen van de instelling en omgevingen waar het houden van de 1,5 meter afstand niet goed mogelijk is. Patiënten en bezoekers kunnen daarvoor een eigen masker gebruiken. Waar nodig verstrekt de instelling een chirurgisch mondmasker.
Bovenstaande geldt ook voor de ambulante thuiszorg. De hulpverlener kan, bij twijfel over het besmettingsrisico, de professionele inschatting maken om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen.”

Er vindt overleg plaats met het ministerie van VWS over de beschikbaarheid van chirurgische mondneusmaskers voor zorgverleners in de ggz.

2. Wat beveelt de richtlijn aan over testen en quarantaine?
In de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg-)professionals leest u alles over wanneer en wie testen, wanneer in quarantaine en hoe om te gaan met verkoudheid. De richtlijn volgt daarbij uiteraard het testbeleid van het RIVM. De drie wijzigingen in deze paragraaf zijn:

3. Hebben de aangescherpte maatregelen invloed op de groepsgrootte bij groepsbehandelingen?
Als de ruimte voor groepsbehandeling groot genoeg is om 1,5 meter afstand te kunnen houden, is er geen reden om op grond van de aangescherpte maatregelen groepsbehandelingen af te bouwen. Deze opvatting wordt gedeeld door VWS. De tekst van de richtlijn is op dit punt dan ook niet aangepast.

In het algemeen geldt: groepsbehandelingen en dagactiviteiten zijn mogelijk onder de voorwaarde dat er met groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat. Bij beperkte faciliteiten voor het organiseren van groepen, moet een goede afweging gemaakt worden voor welke patiëntengroepen een groepsbehandeling of dagactiviteitenaanbod kan worden aangeboden. De coronaregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de in de ruimte aanwezige personen, is hiervoor bepalend. In de paragraaf Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling vind je overige aanbevelingen voor de organisatie van groepsbehandelingen.

4. Hebben de aangescherpte maatregelen van het kabinet impact op face-to-face contacten?
Er zijn binnen het huidig kabinetsbeleid geen aanpassingen nodig in de organisatie van face-to-face contacten in de behandelingen. Een behandeling kan face-to-face plaatsvinden. De behandelaar streeft hierin samen met de patiënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Uiteraard nemen beiden de RIVM-richtlijnen in acht, en het kan alleen mits instellingen de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende kunnen waarborgen.
De tekst van de richtlijn is op dit punt niet aangepast.

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.