We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM Coronavirus

In verband met het coronavirus geldt vanaf 16 maart 2020 het volgende :
• Indien cliënten of behandelaren zich niet geheel gezond voelen wordt er geen face-to-face afspraak gehouden.
• Een alternatief is telefonisch overleg indien daar aanleiding toe of behoefte aan is, daarnaast kunnen we beveiligd beeldbellen via therapieland. Daarover kunt u met uw behandelaar telefonisch in overleg.
• In de wachtkamer proberen we zo weinig mogelijk cliënten tegelijk te laten plaatsnemen, door als therapeuten op verschillende tijdstippen af te spreken.
• We houden anderhalve meter afstand
• We schudden geen handen
• We wassen onze handen regelmatig en gebruiken de beschikbare papieren handdoekjes
• We hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog