Het Instituut voor Rationele Therapie biedt Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologische zorg) en Specialistische GGZ (voorheen psychotherapie). Bij Generalistische Basis GGZ gaat het om kortdurende, klachtgerichte behandeling (meestal max. 12 sessies) gericht op herstel van het evenwicht in psychisch en sociaal functioneren in leef-, woon- en werksituatie. Specialistische GGZ is meestal langduriger (15-50 sessies) en, behalve op klachtenvermindering, gericht op diepgaander verandering in het persoonlijk functioneren.

Het Instituut voor Rationele Therapie biedt behandeling aan volwassenen, jongeren en ook aan kinderen en hun ouders. Afhankelijk van de problematiek vindt de behandeling individueel dan wel met partner of gezin plaats.

Generalistische of gespecialiseerde GGZ

Kom er in vier vragen achter of u waarschijnlijk onder de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologische zorg) of Gespecialiseerde GGZ (voorheen psychotherapie) behandeld kunt worden.