Cliënten worden in het algemeen door de huisarts naar ons verwezen.
Maar ook voor andere verwijzers geldt de volgende informatie.

Het is mogelijk om vooroverleg te hebben betreffende de doorverwijzing.
U kunt één van de behandelaars direct spreken tijdens het dagelijkse telefonisch spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur. Maar u kunt ook via de secretaresse contact zoeken. Zij zal er dan voor zorgen dat u teruggebeld wordt. Bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken, dan nemen wij contact met u op. U kunt uiteraard ook uw boodschap/vragen mailen: irt@rationeletherapie.nl.

Dit geldt uiteraard ook voor tussentijdse overlegmomenten.

In verband met de vergoeding door de zorgverzekeraar dient de cliënt een verwijsbrief van de huisarts te overhandigen voor psychologische hulp, die wij in het dossier bewaren.

Na het intakegesprek vindt er altijd intern overleg plaats met betrekking tot de diagnose en indicatie. Ook wordt dan bepaald wie de behandelaar wordt. Wij hebben wekelijks intakebespreking.

Aan het eind van de behandeling wordt een verslag opgesteld en (met instemming van de cliënt)  per post verstuurd naar de verwijzer.  Indien u behoefte heeft aan tussentijdse informatie over de behandeling dan kunt u dit aangeven, bijvoorbeeld op de verwijsbrief. Dit komt soms voor bij lange behandeltrajecten.

De bereikbaarheid tijdens vakanties hebben wij onderling geregeld. Er is dus altijd een psycholoog aanwezig, tijdens de gebruikelijke kantooruren, om te overleggen.