Het Instituut voor Rationele Therapie biedt speciale behandelingen voor kinderen in de basisschooleeftijd. Er zijn twee soorten van individuele behandelingen voor deze doelgroep.

  • Een klachtgerichte behandeling met de nadruk op het veranderen van ongewenste gedragspatronen of het aanleren van nieuw gedrag, zoals bijvoorbeeld bij angsten, eet- en zindelijkheidsproblemen, maar ook assertiviteitsproblemen ten gevolge van pesten. Hierbij worden de ouders altijd betrokken. Het gaat erom het geleerde toe te leren passen in het dagelijks leven.
  • Speltherapie die gericht is op de persoonsontwikkeling van het kind, wanneer gebleken is dat deze in de knel is gekomen, vaak door moeilijke gezinsomstandigheden of traumatische gebeurtenissen, waardoor de ontwikkeling van het kind gestagneerd is geraakt.

Daarnaast is er voor kinderproblemen de mogelijkheid tot alleen ouderadviesgesprekken. In dat geval gaat het meestal om jonge kinderen tot ongeveer 6 à 7 jaar. Dit wordt ook wel opvoedingsondersteuning genoemd.

Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact op met het Instituut.

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie