Kwaliteitsstatuut

Per 1  januari 2017 zijn wij verplicht om per behandelaar een kwaliteitsstatuut op te stellen. In de onderstaande links kunt u deze inzien.

Kwaliteitsstatuut Brechje Schampers

Kwaliteitsstatuut Daphne van Vulpen

Kwaliteitsstatuut Désirée Jacobs

Kwaliteitsstatuut Katoesjka Spronk

Kwaliteitsstatuut Mieke de Boer

Kwaliteitsstatuut Gerben Beldman

Kwaliteitsstatuut Peter Delsink

Privacyverklaring

Het Instituut voor Rationele Therapie wordt door de overheid verplicht een aantal gegevens aan te leveren aan de DIS, een landelijke database waarin de behandelgegevens van cliënten/patiënten in de GGZ worden verzameld. Hoewel de gegevens geanonimiseerd verwerkt zouden worden, is het mogelijk om er voor te kiezen uw gegevens niet te delen. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen door het invullen van een privacyverklaring voor behandeling in de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Kwaliteitsbeleid

De meeste behandelaars van het Instituut voor Rationele Therapie zijn geregistreerd in het BIG-register. Degenen die dit niet zijn, werken onder de verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde collega. Dit geldt bijvoorbeeld voor de GZ-opleideling.

Een gezondheidszorgpsycholoog is een universitair opgeleide psycholoog die zich heeft gevestigd in de eerstelijns gezondheidszorg en samenwerkt met de huisarts. Om geregistreerd te kunnen te worden is een specifieke combinatie van opleiding, werkervaring en methode van werken een vereiste. De psycholoog die aan die eisen voldoet, kan zich laten inschrijven in het register. Daarnaast zijn de psychologen van het Instituut voor Rationele Therapie ingeschreven bij verschillende beroepsverenigingen welke eveneens toezien op de kwaliteit van de geleverde behandeling.

Klachten over uw psycholoog of behandeling? Laat van u horen!

Waar mensen met elkaar werken ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers, de rekening.

Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

Samen oplossen

Een rechtstreeks gesprek met uw behandelaar is vaak de snelste weg tot een oplossing. Onvrede is altijd bespreekbaar. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar, of contact opnemen met een van de praktijkhouders. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook terecht bij de klachtenregeling die van toepassing is.

Als uw behandelaar lid is van de LVVP, kunt u gebruik maken van de LVVP-klachtenregeling. Op de website van de LVVP vindt u meer informatie over de klachtenregeling van de LVVP. Ook het NIP heeft een klachtenregeling. Van elke behandelaar staat op de website aangegeven van welke beroepsvereniging(en) zij lid is.

Downloads

Links

Bent u ontevreden over uw bij P3NL aangesloten hulpverlener?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten.

Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij.

Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. 

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van uw klacht.

Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit op onze praktijkwebsite of bij www.klachtencompany.nl.

of via deze link Klachtenformulier

Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.

Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan ons of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres.

Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of  06 -49 66 53 50.

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn.

Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.

Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel.

Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden.

Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten.

Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen.

De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij de

Patiëntenfederatie Nederland

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

030 297 0303

Of:

Landelijk Meldpunt Zorg:

Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

Uw zorgverlener is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met https://www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/ en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.