Hier vindt u informatie over Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en de behandelwijze die door het Instituut voor Rationele Therapie wordt toegepast. Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact op met het Instituut. U kunt zich ook direct als cliënt aanmelden voor een intakegesprek.

Symptomen

Hersenletsel ten gevolge van een herseninfarct of hersenbloeding, een ongeval, een hersentumor of een andere oorzaak, heeft meestal ingrijpende gevolgen voor degene die dit treft. Iemand met NAH heeft meestal een combinatie van stoornissen en beperkingen, die lang niet allemaal zichtbaar zijn. Vaak is er sprake van vertraagde informatieverwerking, geheugen- of concentratieproblemen, moeite met planning of veranderingen in de persoonlijkheid. Het kan moeilijk zijn hiermee in het dagelijks leven om te gaan, zelfs na een periode van intensieve revalidatie. Er wordt dan ook wel gesproken van een knik in de levenslijn. Ook voor de partner, kinderen of andere naastbetrokkenen verandert er vaak veel. Soms zijn in een gezin de rollen omgekeerd, doordat degene met NAH zijn of haar oude rol als partner of ouder niet meer kan vervullen als voorheen. Ook verlies van werk betekent vaak een  ingrijpende rolverandering.

Behandeling

Onze praktijk kan begeleiding bieden aan zowel de persoon met NAH zelf als aan zijn of haar naastbetrokkenen. Ook partnerrelatietherapie en gezinsbegeleiding behoren tot de mogelijkheden. De eerste stap in de behandeling is het zorgvuldig in kaart brengen van de problemen, waarbij ook informatie van eerder verricht neuropsychologisch onderzoek wordt betrokken. Het is  zowel voor de persoon met NAH zelf als voor de naaste omgeving van groot belang om te weten welke beperkingen en resterende mogelijkheden hij of zij heeft. Uitleg over de gevolgen van het NAH voor het dagelijks leven vormt vrijwel altijd een onderdeel van de behandeling. We bouwen daarbij zoveel mogelijk voort op hetgeen is aangereikt tijdens de revalidatie. Daarnaast staan we stil bij het emotionele verwerkingsproces en het omgaan met rolverandering. Dit kan zowel in individuele gesprekken met de persoon met NAH of de partner als in gezamenlijk gesprekken. We kijken daarbij ook naar de betekenis van het NAH in de levensgeschiedenis van de betrokkene. Op die manier kan het gebeurde geleidelijk een plaats krijgen.

 

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie