Het Instituut voor Rationele therapie biedt een stageplaats voor studenten psychologie of pedagogiek. Het kan zijn dat wij u vragen of de opleideling bij een gesprek van u aanwezig mag zijn. Natuurlijk staat het u vrij dit te weigeren, als u dit niet prettig vindt.