Hier vindt u informatie over de behandelwijze die door het Instituut voor Rationele Therapie wordt toegepast bij klachten na een traumatische gebeurtenis. Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact op met het Instituut. U kunt zich ook direct als cliënt aanmelden voor een intakegesprek.

Symptomen

Akelige gebeurtenissen, zoals een ongeval, bedreiging, aanranding of fysiek geweld kunnen diepe indruk maken. Hierbij kan het zijn dat u maanden na de gebeurtenis last houdt van herbelevingen, prikkelbaarheid, overmatige waakzaamheid, slapeloosheid en de neiging alles te vermijden dat aan het trauma doet denken. In dat geval kan er sprake zijn van een posttraumatische stresstoornis, ofwel PTSS.

Behandeling

Bij de behandeling zal dan worden bekeken of EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan worden toegepast. EMDR is een kortdurende therapievorm en werkt vaak snel. Bij EMDR  wordt gebruik gemaakt van afleidende stimuli, zoals  het uitlokken van oogbewegingen, terwijl u de aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan uw bewustzijn opdringt. Dit zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Klik hier voor meer informatie over EMDR.

 

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie