Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ of in de Gespecialiseerde GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. De psycholoog kan samen met u uw problemen concreet en praktisch aanpakken. Een paar gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang “ik moet er alleen uitkomen”, of “het moet eerst erger worden”. Juist als u er vroeg bij bent kan een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ  goed helpen.  Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Heeft u last van ernstige en / of complexere problemen, dan is doorgaans een langere behandeling nodig in de Gespecialiseerde GGZ. Deze behandeling is gericht op klachtenvermindering en een diepgaander verandering in persoonlijk functioneren.

Wij bieden behandeling aan volwassenen, jongeren en ook aan kinderen en hun ouders. Onze hoofdvestiging bevindt zich in het centrum van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een neven-locatie in de omgeving: Beek-Ubbergen. Neem gerust contact met ons op.

Psychologische zorg

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. In het intake gesprek bekijkt de psycholoog samen met u wat het probleem is (hulpvraag en diagnose). Daarna zal de psycholoog met u bespreken   wat er aan gedaan kan worden (behandeling) en  hoeveel gesprekken daarvoor naar verwachting nodig zijn. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt worden, dan is er mogelijk behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ nodig.

Een psycholoog werkt met een behandelplan en een behandelovereenkomst. Om vast te stellen of de behandeling werkt kijkt u samen met de psycholoog regelmatig terug op de behandeling (evaluatiemomenten).

Als de psycholoog de behandeling niet zelf kan uitvoeren verwijst hij u door naar een andere psycholoog of psychiater.

Hulpvraag

Samen met de psycholoog formuleert u de hulpvraag. Wat is de reden van uw bezoek aan de psycholoog? Waarmee wilt u geholpen worden? Veel voorkomende hulpvragen zijn:

Diagnose of vaststelling probleem

Om u goed te kunnen helpen stelt de psycholoog een (voorlopige) diagnose. Soms doet u hiervoor een of meerdere testen. Dit is afhankelijk van de problematiek en het soort behandeling.

Behandeling  

Aan de hand van de hulpvraag en diagnose wordt de behandeling gestart. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig teruggekeken om vast te stellen of de behandeling helpt. Het Instituut voor Rationele Therapie is gespecialiseerd in onder andere de volgende behandelvormen:

Verwijzing  

Soms kan een psycholoog u niet zelf behandelen, in dat geval moet hij u verwijzen naar een andere psycholoog of psychiater. Ook kan het zijn dat de psycholoog u wel gaat behandelen maar dat hij u voor eventuele medicatie verwijst naar een psychiater.

Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg)

Generalistische Basis GGZ is voor iedereen toegankelijk. Wel heeft u een verwijzing van de huisarts nodig, om ervoor te zorgen dat de behandeling in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Deze zorg is vooral gericht op kortdurende behandeling van lichte tot matig ernstige psychische problemen. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Gespecialiseerde GGZ (voorheen psychotherapie of tweede lijn )

Gespecialiseerde GGZ is gericht op ernstigere en complexere psychische problemen. Doorgaans is langere begeleiding of behandeling noodzakelijk. Ook voor de Gespecialiseerde GGZ is een verwijzing nodig van de huisarts.

 

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie

 

 

Bronnen:

  • website Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
  • website Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)