Uitgangspunt van deze benadering, ook wel Rationeel-Emotieve Therapie (RET) genoemd, is: hoe we tegen de dingen aankijken is van grote invloed op ons gevoelsleven en ons handelen. Rationele Therapie leert mensen denkbeelden en opvattingen die hen in problemen brengen, op te sporen, ze kritisch te bekijken en te veranderen. Met andere woorden:

Hoe je jezelf anders kunt voelen en gedragen door anders te denken.