De psychologen van het Instituut voor Rationele Therapie zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • LVVP Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP, voorheen LVE en NVVP)
  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Het instituut voor Rationele Therapie is LVVP gevisiteerd

Zie bij de betreffende therapeut voor beroepskwalificaties, registratie en lidmaatschappen. De lidmaatschappen van onze therapeuten garanderen professionaliteit en kwaliteit van uw behandeling. U kunt tevens bij deze organisaties terecht indien u een klacht heeft over de behandeling. Voor meer informatie, zie klachtenregeling.

BIG

De meeste behandelaars van het Instituut voor Rationele Therapie zijn geregistreerd in het BIG-register. Degenen die dit niet zijn, werken onder de verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde collega. Dit geldt bijvoorbeeld voor de GZ-opleideling.

De toevoeging BIG verwijst naar de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het Ministerie van VWS heeft in het kader van deze wet registers van erkende beroepsbeoefenaren ingesteld. Deze beroepsbeoefenaren vallen onder het tuchtrecht. In ons geval gaat het om het register van GZ-(Gezondheidszorg)psychologen, klinisch psychologen (gespecialiseerde GZ-psychologen) en dat van psychotherapeuten.

Privacyverklaring

Het Instituut voor Rationele Therapie wordt door de overheid verplicht een aantal gegevens aan te leveren aan de DIS, een landelijke database waarin de behandelgegevens van cliënten/patiënten in de GGZ worden verzameld. Hoewel de gegevens geanonimiseerd verwerkt zouden worden, is het mogelijk om er voor te kiezen uw gegevens niet te delen. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen door het invullen van een privacyverklaring voor behandeling in de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.