Mijn naam is Ulrike Wall. Sinds 2017 ben ik als orthopedagoog werkzaam bij het Instituut voor Rationele Therapie.

In 2011 heb ik de studie HBO-pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en in 2013 de studie orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond. Na mijn afstuderen ben ik op een behandelgroep van het Leo Kannerhuis voor jongeren met een autisme spectrum stoornis aan de slag gegaan als sociotherapeut. Daar werk ik nog als sociotherapeut en orthopedagoog, naast mijn werk bij het Instituut voor Rationele Therapie.

In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de behandeling van jongeren met een autisme spectrum stoornis, depressie en/of angsten. Daarvoor heb ik ook met kinderen met aandachts- en gedragsproblemen gewerkt. In het werk vind ik het belangrijk om echt naar de ander te luisteren, te onderzoeken waar klachten vandaan komen en waar iemands sterke kanten liggen. Daarna wil ik graag aan de slag om samen klachten te verminderen en doelen te behalen. Bij het Instituut voor Rationele Therapie verricht ik psychodiagnostisch onderzoek en geef ik behandelingen aan kinderen, jongeren en ouders.

Beroepskwalificaties: Orthopedagoog, lid NVO nr. 16990