Het Instituut voor Rationele Therapie biedt schematherapie. Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact op met het Instituut. U kunt zich ook direct als cliënt aanmelden voor een intakegesprek.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die gebruikt wordt bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Een schema is een patroon van opvattingen in een persoon met betrekking tot zichzelf (bijv. ik ben niet slim), tot anderen (bijv. ze hebben het altijd op mij gemunt) en tot de omgeving (bijv. ik heb altijd pech). Dit schema manifesteert zich in steeds terugkerende gedragspatronen, die door de cliënt en zijn omgeving als ongewenst ervaren worden (bijv. opleidingen nooit afmaken).
De behandeling richt zich op het zichtbaar maken van deze patronen en de cliënt te helpen inzien hoe ze hem in de weg staan. Vervolgens wordt uitgezocht hoe ze ontstaan zijn en vaak blijkt dan dat zo’n patroon een gevolg is van gebeurtenissen uit het verleden, maar dat deze in het heden zijn functie verloren heeft. Met behulp van bepaalde technieken wordt vervolgens de koppeling met het verleden teniet gedaan waardoor het patroon overbodig wordt en de cliënt de kans kan nemen om ander gedrag uit te proberen met meestal positievere gevolgen.

 

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie