Beroepskwalificaties: Orthopedagoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Belangstellend lid VGCt
BIG-nummer: 29039607125

In onze praktijk heb me vooral toegelegd op psychotherapie, d.w.z. langer durende behandelingen (15 á 50 sessies) van mensen met veelal dieperliggende persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast behandel ik kinderen, adolescenten en hun ouders.

In mijn behandeling probeer ik altijd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënten en samen op zoek te gaan naar wegen om ongewenste gedragspatronen en emoties te leren doorbreken en veranderen. Binnen de cognitief-gedragstherapeutische behandeling werk ik ook graag met EMDR .

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.