Vergoedingen & Regelingen

Het IRT biedt Basis GGZ en Specialistische GGZ aan volwassenen.

Bij Basis GGZ gaat het om kortdurende, klachtgerichte behandeling tot meestal max. 12 sessies, gericht op herstel van het evenwicht in psychisch en sociaal functioneren in leef- en werk-/opleidingssituatie.

De Specialistische GGZ is meestal langduriger (ca. 15-50 sessies) en, behalve op klachtenvermindering, gericht op diepgaander verandering in het persoonlijk functioneren.

Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor cliƫnten?

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd in de ggz. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op de website van de LVVP >

Volwassenen

In 2023 heeft u vanuit het basispakket van uw zorgverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Met veel zorgverzekeraars hebben wij ook voor 2023 weer een contract. Bekijk een overzicht van zorgverzekeraars in 2023 en 2024. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Binnen de Basis GGZ bepaalt de therapeut in overleg met u tijdens de intake op basis van (de ernst van) de klachten in welke ‘zorgzwaarte productgroep’ u past. Op basis hiervan kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: kort, middel of intensief, met ieder een bijbehorende maximum behandelduur.

Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Vanaf 1 januari 2020 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van minimaal €385. Dit betekent dat u jaarlijks minimaal €385 zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Indien u gekozen heeft voor een hoger vrijwillig eigen risico zult u ook dit deel eerst zelf moeten betalen. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

Niet alle psychische aandoeningen worden vergoed door de zorgverzekeraars. Zo zijn aanpassingstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ zorg. Soms vergoeden zorgverzekeraars (een deel van) deze kosten nog vanuit aanvullende pakketten. Raadpleeg hiervoor uw polis/zorgverzekeraar.

Indien u behandeling wenst voor de niet verzekerde aandoeningen zult u deze zelf moeten bekostigen. Het tarief hiervoor is € 120 per behandelsessie van 60 minuten.

 

Kwaliteit en klachtenregeling

Kwaliteit
Per 1 januari 2017 zijn wij verplicht om per behandelaar een kwaliteitsstatuut op te stellen. In de onderstaande links kunt u deze inzien.

Alle psychologen van het IRT zijn geregistreerd in het BIG-register. Daarnaast zijn zij ingeschreven bij verschillende beroepsverenigingen (zie: therapeuten en lidmaatschappen).

Klachtenregeling
Mocht u ontevreden zijn over de behandeling, dan nodigen we u uit om dit bespreekbaar te maken met uw behandelaar om samen tot een oplossing te komen. U kunt ook bellen of een brief schrijven aan uw behandelaar. Indien u het gevoel heeft dat dit onvoldoende uitkomst biedt, dan is bemiddeling door een collega een volgende optie. Als dit onvoldoende werkt of u hier onvoldoende vertrouwen in heeft kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. U kunt hier lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Privacybeleid
Bekijk hier ons privacy statement >

Clienttevredenheid
Bent u in behandeling geweest bij onze praktijk? Wij horen graag hoe uw bevindingen zijn. Via het formulier cliënttevredenheid kunt u online en anoniem uw tevredenheid met de behandeling met ons delen. Bij voorbaat dank voor het invullen.

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.