Deze gemiddelden horen bij de Zelftest: hoe rationeel denk ik?

  Gemiddelde score man Gemiddelde score vrouw
     
1. Rationaliteit 37,6 35,7
2. Negatief zelfbeeld 15,0 18,7
3. Faalangst 20,9 24,9
4. Behoefte aan goedkeuring 16,0 18,3
5. Behoefte aan respect 21,2 26,1
6. Afhankelijkheid en machteloosheid 26,0 29,3
7. Frustratietolerantie 11,5 10,7
8. Negatief beeld van anderen 19,3 17,2

 

Een hoge score bij 1. Rationaliteit betekent dat je hoog scoort op rationaliteit, dat wil zeggen dat u over het algemeen rationeel reageert op gedrag of situaties Let op! Bij de subschalen 2-8 betekent een hoge score juist dat u hoog scoort op irrationaliteit en een lage score dat u hoog scoort op rationaliteit.

Wanneer u uw scores op de test vergelijkt met de gemiddelden, kunt u nagaan of u aan de hoge of lage kant zit op de verschillende onderdelen. Het gaat hier alleen maar om een ruwe indicatie van uw manier van denken. Een score die op een bepaalde sub-test hoog of laag uitvalt wil niet zeggen dat u “slecht” of “abnormaal” denkt in een bepaald opzicht. Echter als u op een bepaald onderdeel erg “irrationeel” scoort, dan zou dat een reden kunnen zijn om iets aan uw manier van denken te veranderen. Deze vragenlijst heeft niet de pretentie een volwaardig meetinstrument te zijn waarvan de betrouwbaarheid en validiteit zijn getoetst.